Hướng dẫn chơi lô trượt bong88

0
1819
27 Bộ số – Không được Mở  Hay còn gọi là Lô trượt
Có 5 tùy chọn để đặt cược:

  • 27 Bộ số – 4 Không được Mở: Chọn 4 số từ 00 đến 99 để tạo thành một bộ số. Nếu 4 số được chọn không trùng với 2 chữ số cuối cùng của 27 bộ số thì vé đó chiến thắng. Có thể chọn tối đa 20 số.
  • 27 Bộ số – 5 Không được Mở: Chọn 5 số từ 00 đến 99 để tạo thành một bộ số. Nếu 5 số được chọn không trùng với 2 chữ số cuối cùng của 27 bộ số thì vé đó chiến thắng. Có thể chọn tối đa 20 số.
  • 27 Bộ số – 6 Không được Mở: Chọn 6 số từ 00 đến 99 để tạo thành một bộ số. Nếu 6 số được chọn không trùng với 2 chữ số cuối cùng của 27 bộ số thì vé đó chiến thắng. Có thể chọn tối đa 15 số.
  • 27 Bộ số – 7 Không được Mở: Chọn 7 số từ 00 đến 99 để tạo thành một bộ số. Nếu 7 số được chọn không trùng với 2 chữ số cuối cùng của 27 bộ số thì vé đó chiến thắng. Có thể chọn tối đa 15 số.
  • 27 Bộ số – 8 Không được Mở: Chọn 8 số từ 00 đến 99 để tạo thành một bộ số. Nếu 8 số được chọn không trùng với 2 chữ số cuối cùng của 27 bộ số thì vé đó chiến thắng. Có thể chọn tối đa 15 số.

Lưu ý:
✓  Nếu số được chọn nhiều hơn một bộ số, bộ kết hợp nhiều lựa chọn sẽ được tạo.
✓  Số tiền thưởng của một bộ số sẽ được tính dựa trên tỷ lệ cược nhỏ nhất của bộ số đó.
✓  Số tiền thưởng của một bộ số sẽ được tính dựa trên tỷ lệ cược nhỏ nhất của tất cả các số ĐƯỢC CHỌN thuộc bộ số đó.
Ví dụ:  Đối với 27 Bộ số – 4 Không được Mở, nếu thành viên đã chọn 5 số, bộ kết hợp của 4 sẽ được tạo dựa trên 5 số đã chọn đó. Và sẽ có 5 bộ số => Tổng tiền cược thành viên = Tiền cược (dành cho 1 bộ số) * 5

 

27 Bộ số Trực tiếp
Trong cược trực tiếp, cược vẫn được chấp nhận khi các số đang được mở, với điều kiện là các giải thưởng chưa đóng. Tùy theo quy trình mở số, mỗi Giải thưởng sẽ đóng trước khi được mở và bạn không thể đặt cược vào những số thuộc giải thưởng đã đóng.
Quy trình mở số và các số còn lại được trình bày như sau :

Quy trình mở số của 27 bộ số Trực tiếp
Lưu ý:  Nếu số được chọn trùng với 2 chữ số cuối trong các số trúng thưởng N lần, khoản tiền thưởng sẽ được nhân với N.