Ngân hàng 2018-03-15T20:49:04+00:00

Chúng tôi có tài khoản ngân hàng bảo mật đặt chế độ giám sát kiểm tra liên tục giúp đảm bảo chắc chắn việc giữ gìn thông tin khách hàng. không bao giờ bị lộ hay bị chia sẻ với bên thứ ba. Chúng tôi cam kết vấn đề này 1 cách tuyệt đối. Nếu xảy ra sự cố chúng tôi xin bồi hoàn theo yêu cầu của quí khách.

Các ngân hàng thông dụng