ĐỔI MẬT KHẨU BONG88 TRÊN ĐIỆN THOẠI VÀ MÁY TÍNH

Hướng dẫn đổi mật khẩu Bong88 trên điện thoại và máy tính

Đăng nhập trên điện thoại các bạn vào link: m.bong88.com

Bước 1: chọn Login

Bước 2: Chọn tiếng việt nếu bạn nào muốn chơi bong88 trên điện thoaị giống máy tính thì kéo xuống cuối cùng chọn Giao diện máy tính

B3: Nhập ID và mật khẩu (Lưu ý mật khẩu gồm tối thiểu 8 ký tự gồm số, chữ hoa, chữ thường)

B4: chọn Thêm kích vào mật khẩu hay password để đổi mật khẩu (Lưu ý mật khẩu gồm tối thiểu 8 ký tự gồm số, chữ hoa, chữ thường)
2. Hướng dẫn  đổi mật khẩu Bong88 trên máy tính
B1: Vào link : www.bong88.com

B2: Nhập ID và mật khẩu (Lưu ý mật khẩu gồm tối thiểu 8 ký tự gồm số, chữ hoa, chữ thường)

B3: vào tùy thích/ tự chọn để đổi mật khẩu (Lưu ý mật khẩu gồm tối thiểu 8 ký tự gồm số, chữ hoa, chữ thường)

2018-03-21T08:00:37+00:00